MOVIE

Nyttjande av Uppsala Voltiges Movie

Regler och riktlinjer

För att boka Movien ska det finnas en bokningsansvarig över 18 år. Denna person är även ansvarig för att allt sköts som det ska under den bokade tiden.


Tänk på att vara varsamma vid förflyttning och hantering av Movien. Var rädd om era fötter när ni ställer ner Movien så att ni inte klämmer er. 


När ni avslutat passet ställer ni tillbaka allt som det var när ni kom. Släck och lås enligt rutin som ni får vid bokningstillfället. Om ni är osäkra på vad som gäller eller om det uppstått problem/skador så kontakta samma person som vid bokning. 

Bokning

Bokning av Movie under tiden den står i konferensrummet i Gåvsta fungerar på följande vis. 


Nedan kan man se bokningsbara tider, man kan även klicka på länken nedan för att komma åt den. 

Tiderna bokas timvis, så vill man boka två timmar så behöver man göra två bokningar.


Länk till bokning


Maila gärna vilka som ska träna under namn på bokningen eller maila detta till movie@uppsalavoltige.se. Detta rapporteras sedan in i laget.se för att föra statistik och rapportera närvaro så att vi får bidrag från kommunen. Vid ändringar kan ni meddela detta via mail. 


Om ni vill boka Movien under längre tid, till exempel för läger, gäller timpris enligt nedan, alternativt offert. Förfrågan skickas till movie@uppsalavoltige.se.

Priser och betalning

Betalning för bokning av Movien görs till klubbens PG nr 643 80 40-5 i samband med att passet genomförs.  


Icke medlem  i Uppsala Voltige

150 kronor per timme och voltigör. 

Dock betalar gruppen max 300 kronor per timme oavsett antal voltigörer.


Rabatterat pris för medlem i Uppsala Voltige

50 kronor per timme och voltigör. 

Dock betalar gruppen max 150 kronor per timme oavsett antal voltigörer.


Det rabatterade priset för medlemmar gäller endast medlemmar som också tävlar för Uppsala Voltige. Om medlemmar och icke medlemmar tränar tillsammans betalar man olika pris. Se exempel nedan: 


Exempel 1:

Två voltigörer som är medlemmar och tävlar för Uppsala Voltige bokar Movien 2 timmar tillsammans. De betalar 50 kronor per timme och voltigör. För hela passet betalar de alltså 200 kronor. 


Exempel 2: 

Fyra voltigörer som är medlemmar och tävlar för Uppsala Voltige bokar Movien 2 timmar. Då når de upp i maxtaxa, vilket betyder att de fyra voltigörerna får dela på kostnaden 150 kronor per timme * 2 timmar = 300 kr för hela bokningen, vilket blir 75 kronor per voltigör. Exempel 3:

En voltigör som är medlem samt tävlar för Uppsala Voltige bokar Movien 2 timmar tillsammans med en annan voltigör som är inte är medlem i Uppsala Voltige. Den som är medlem i Uppsala Voltige betalar 50 kronor per timme och den som inte är medlem betalar 150 kronor per timme. Totalt betalar då medlemmen 100 kr och icke medlemmen 300 kronor, vilket blir 400 kronor för hela bokningen. 


Vid frågor kan ni höra av er till movie@uppsalavoltige.se.

Priser vid hyra av Movie till annan plats

Det finns möjlighet att hyra Movien och ställa upp den på annan plats, men detta ska i så fall godkännas av styrelsen eller föreningens firmatecknare. Kontakta movie@uppsalavoltige.se för förfrågan och offert. Om Uppsala voltige sköter transporten av Movien tillkommer milkostnad med 30 kronor per mil samt timersättning 120 kronor per timme för transport.